Automatizácia ÁNO či NIE?

Keď sa povie slovo Automatizácia, môže ísť o veľmi široký pojem: automatizácia výroby, prepravy, spracovania...
Keďže hovoríme o automatizácii v súvislosti s informačnými technológiami, budeme uvažovať predovšetkým automatizáciu testovania, konkrétne testovania softvéru.

Automatizácia testovania je v oblasti vývoja softvéru veľmi aktuálna téma. Na jednej strane sa o nej hovorí, ako o veľmi účinnom spôsobe, ako zvýšiť kvalitu produktov. No na strane druhej sa objavujú hlasy, že automatizácia zoberie prácu ľuďom. V niektorých odborných štúdiách sa dokonca uvádza, že automatizácia (vo všeobecnosti) pripraví o prácu až tretinu súčasných zamestnaných.

Takže ako s tou automatizáciou?

Je pravdou, že svet sa posúva stále dopredu, modernizuje sa, používajú sa stále novšie a sofistikovanejšie technológie. To uľahčuje ľuďom život a celkovo prospieva aj ekonomike.
Má to však aj negatívnu stránku, najmä pri dopade na ľudí. Budúcnosť v oblasti zamestnanosti celkovo viac praje ľuďom s vyšším vzdelaním. Tí ostatní zaostávajú stále viac už dlhodobo. Stále novšie technológie a stále inteligentnejšie stroje a prístroje vyžadujú od ľudí komplikovanejšie ovládanie. Tak sa stáva, že
niektorí ľudia majú problém s ich ovládaním a vyhľadávajú jednoduchšie zariadenia. Iné sa zasa naopak snažia všetko zjednodušiť na maximum a nechať na ľuďoch len rozhodnutie, či stlačiť alebo nestlačiť gombík. Čím sa po čase stanú závislými na týchto prístrojoch, lebo už si nebudú pamätať, ako to urobiť bez nich.

Takže teda čo? Automatizovať, či nie?

Rozhodne áno, ale "s rozumom" a určite nie všetko.

V oblasti automatizácie testovania softvéru je odpoveď rozhodne áno. Tam, kde sa robia mnohonásobné opakované testovania rovnakých funkčností to má určite zmysel. Napr. pri regresných testoch, pri testovaní rovnakej aplikácie na rôznych verziách OS, pri alternatívnych verziách jedného SW...
Pritom ľudia, ktorí robia testerov, stále môžu testovať, ako doteraz. Nie všetko sa totiž dá alebo má zmysel automatizovať. Zároveň automatizované testy taktiež potrebujú niekoho na obsluhu. Treba ich nastaviť, spustiť, spracovať výsledky, prípadne riešiť vzniknuté problémy. To súčasne testerov posúva trochu do "vyššej" role - konfigurátora alebo vývojára testovacích skriptov.

U nás teda sme za automatizáciu. Ako je to u vás?