Čo je lepšie na sledovanie návštevnosti stránok? Google, či Facebook?

Sledujete si návštevnosť na vašich stránkach? Analyzujete dáta a upravujete podľa nich obsah alebo články na vašom webe? Aký nástroj používate? Google analytics, či Facebook analytics? Ktorý je lepší?

Na úvod treba uviesť, že oba nástroje, tak Google, ako aj Facebook, zbierajú a analyzujú údaje, ktoré nie sú presné. A zdrojov nepresnosti je hneď niekoľko:
1. Vychádzajú z informácií, ktoré o sebe zverejnia užívatelia vo svojich profiloch alebo z údajov tretích strán. To znamená, že často aj z nepravdivých. Navyše, ak má niekto viac profilov na týchto sieťach, z každého profilu ho nástroje započítavajú ako ďalšieho návštevníka.
2. Algoritmy, ktoré umožňujú sledovať aktivitu návštevníkov na stránkach, majú svoje limity. Niektoré aktivity nedokážu zmerať dostatočne presne alebo dokonca vôbec. Napríklad prídete na stránku, kde pobudnete nejaký čas, prečítate si článok, pozriete obrázky a po čase odídete, pričom na nič nekliknete. Google nedokáže zmerať čas, ktorý ste na stránke strávili a priradí mu čas 0 sekúnd (pri štandardnom nastavení). To však nie je pravda. Navyše vám to ovplyvní aj štatistiku priemernej doby, strávenej na vašom webe a tiež zvýši mieru okamžitých odchodov. Toto sa vlastne týka každej poslednej navštívenej stránky na vašom webe. Facebook je v tomto o trochu lepší, ale čas na poslednej stránke nezapočíta ani on.
3. Podobne nepresné je to aj s reláciami (sessions). Ak si užívateľ medzi kliknutím na jednotlivé stránky dá pauzu viac ako 30 minút, analytika to započíta ako novú reláciu. Navyše Google relácie, trvajúce cez polnoc, automaticky započíta dvakrát.
4. Dostupnosť demografických údajov je veľmi nízka. V prípade Facebooku okolo 60%, pri Googli len niečo cez 30%.

Takto by sme mohli ešte chvíľu pokračovať. Prirodzene sa teda naskytá otázka: „Tak načo vlastne merať?“
Nie je to až také čierne, ako to vyzerá. Ani taký vedný odbor, ako je štatistika, nevychádza z presných čísel a stále dokáže vyhodnocovať skúmané udalosti celkom presne. Podmienkou je dostatok údajov a správne narábanie s nimi. Pri webových analytických nástrojoch je často lepšie sledovať dlhodobý trend a výsledky hodnotiť z relatívneho pohľadu (veľkosti zmeny). Či máte na vašej stránke za nejaké obdobie 1542 návštev alebo 1238, nie je také kritické Ak vám však na stránke napr. poklesne návštevnosť o tretinu, je to významný údaj, ktorý vám dáva signál, že sa niečo deje.

Takže merať a vyhodnocovať áno, a interpretovať správnym spôsobom.

A čo to porovnanie? Nie je úplne jednoznačné. V niektorých metrikách je lepší jeden, v iných druhý. Vo všeobecnosti však možno zjednodušene povedať, že pri testoch meraní väčšinou vychádzali presnejšie čísla vo Facebook analytics. Ale ako Facebook, tak aj Google na svojich algoritmoch a nástrojoch stále pracujú a neustále ich zlepšujú. Takže merať a analyzovať určite odporúčame.