automatizacia

Automatizácia ÁNO či NIE?

Keď sa povie slovo Automatizácia, môže ísť o veľmi široký pojem: automatizácia výroby, prepravy, spracovania...
Keďže hovoríme o automatizácii v súvislosti s informačnými technológiami, budeme uvažovať predovšetkým automatizáciu testovania, konkrétne testovania softvéru.